Český výrobce

Novinky

Jak používat ochranné pomůcky

Je možné respirátory a polomasky třídy FFP3 podle ČSN EN 149+A1 sterilizovat pomocí UV-C záření a znovu používat?

Stanovisko ke sterilizaci respirátorů UV zářením paní doktorko,

Respirátory jsou jednorázové zdravotnické pomůcky a jejich resterilizace není možná, pokud jejich výrobce neurčí jinak. Ultrafialové záření není standardizovanou sterilizační metodou, jedná se výhradně o doplňkovou metodu po řádně provedené dezinfekci a čistění neporézních ploch a povrchů. Daná skutečnost vychází z prováděcího právního předpisu zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně z vyhlášky č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, ve znění pozdějších předpisů.

Dále vycházíme z české technické normy ČSN EN 149+A1 Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Filtrační polomasky k ochraně proti částicím – Požadavky, zkoušení a značení (dále jen „ČSN EN 149+A1). Zmíněná norma uvádí, že tyto ochranné prostředky dýchacích orgánů jsou navrženy k ochraně jak před pevnými, tak i před kapalnými aerosoly. Norma stanovuje, že v případě, kdyby byly respirátory či filtrační polomasky určeny pro opakované použití, musely by použité materiály odolat čistícím a dezinfekčním prostředkům a postupům, které jsou doporučeny výrobcem.

Dále norma ČSN EN 149+A1 požaduje, aby respirátor nebo filtrační polomaska, která by byla případně určená pro opakované použití po čistění a dezinfekci vyhovovala požadavku na průnik pro příslušnou třídu. Obecně lze uvést, že maximální průnik zkušebního aerosolu pro třídu FFP3 nesmí být větší než 1 %. Kromě toho uvádíme, že norma stanovuje i další požadavky než pouze filtrační schopnosti, které umožňují respirátoru zcela plnit funkci (např. přijatelný dýchací odpor apod.).

Rezort zdravotnictví nedisponuje potvrzením, že by po čištění a případné desinfekci respirátory nebo polomasky naplňovaly požadovaný průnik aerosolu.

Roušky se vracejí. Od 1. září budou povinné v MHD i obchodech

Roušky budou od 1. září opět povinné ve veřejné dopravě i ve vnitřních prostorách – například v obchodech, ale i ve školách mimo třídy. Oznámil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) po jednání rady vlády pro zdravotní rizika. Zkrátí se naopak délka povinné karantény. Místo čtrnácti dnů budou lidé, u nichž je riziko, že budou nákazu dále šířit, doma jen deset dnů.

 

 green

zdroj:ČT

platba v eurech

Vážení obchodní přátelé,

 

platbu v eurech nyní můžete přepnout přímo v E-shopu a to v pravém horním rohu.

U mobilních telefonů se ikona posouvá do levého horního rohu.

 

eura

 

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem