Zpracování ovoce a zeleniny

Práce v sektoru zpracování ovoce a zeleniny s sebou nese mnoho rizik. Porušení soudržnosti kůže, alergické reakce vyvolané kontaktem s pesticidy a jinými látkami nebezpečnými pro kůži rukou, to je jen část rizik, s nimiž se setkáváme při každodenní práci v tomto průmyslovém odvětví. Proto je nezbytné dobře zvolit osobní ochranné prostředky

ČEMU JE TŘEBA VĚNOVAT POZORNOST?

Při práci spojené se zpracováním potravin je nezbytné zachovat odpovídající hygienu práce. Ruce je třeba dezinfikovat, protože právě ony jsou zdrojem bakterií a mikroorganismů.

Povinné je také používání jednorázových rukavic schválených pro styk s potravinami. Všechny rukavice v nabídce Mercator mají označení Food Contact Material.
Praktická může být také delší manžeta rukavic, která nás ochrání před pronikáním kapaliny dovnitř. Optimální délka rukavic činí 27–30 cm, standardní délka pak je 24 cm.

Třídění surovin, odstraňování jaderníků či krájení, to jsou práce, při nichž je důležitý pevný úchop. Nezapomínejme na to při výběru rukavic. V nabídce Mercator najdeme rukavice s různými typy textury, které zvyšují kvalitu úchopu – a to i ve vlhkém či mastném prostředí.

IDEÁLNÍ RUKAVICE PRO SEKTOR ZPRACOVÁNÍ OVOCE A ZELENINY BY MĚLY MÍT PĚT ZÁKLADNÍCH VLASTNOSTÍ:
  • materiál a parametry vyhovující požadavkům stanoveným v normách EU a standardech ISO

  • nejvyšší bariérovou schopnost materiálu

  • maximální odolnost proti mechanickému poškození

  • snadné navlékání a pevný úchop i v mastném a vlhkém prostředí

  • vysoký pracovní komfort, který zároveň zajistí bezpečnost uživatele


Zdroj: Mercator Medical

Popis obrázku