Výroba nápojů

Voda je nezbytná pro správné fungování našeho organismu. Vědci tvrdí, že bychom měli vypít alespoň 2 litry vody denně. Práce při výrobě nápojů vytváří zvláštní epidemická rizika vzhledem k přímému kontaktu s produktem adresovaným širokému okruhu odběratelů. Ačkoli je výroba nápojů do značné míry automatizovaná, je nutné přísně dodržovat předpisy BOZP, které chrání nejen zaměstnance, ale také spotřebitele.

Nedodržování předpisů BOZP v odvětví výroby nápojů může vést k vážným hygienickým i právním následkům.

ČEMU JE TŘEBA VĚNOVAT POZORNOST?

Při výběru rukavic pro pracovníky zaměstnané v odvětví výroby nápojů je třeba klást důraz především na délku rukavic – vhodné rukavice budou prodlouženou variantou standardních rukavic a měly by měřit více než 24 cm. To zabrání styku kapalin s kůží rukou. Kromě toho je dobré věnovat pozornost textuře rukavic, která může zlepšit úchop ve vlhkém prostředí. Nezbytný je rovněž certifikát pro styk s potravinami.

Pamatujme také na dodržování standardů BOZP a ochranu jiných části našeho těla tím, že zvolíme vhodnou kombinézu, ochrannou roušku a čepec.

IDEÁLNÍ RUKAVICE PRO NÁPOJOVÝ PRŮMYSL BY MĚLY MÍT PĚT ZÁKLADNÍCH VLASTNOSTÍ:
  • Food Contact Material a s parametry, které vyhovují normám EU a standardům ISO

  • snadné navlékání a pevný úchop ve vlhkém prostředí

  • nealergický materiál

  • být bez pudrového přípravku

  • vysoký pracovní komfort, který zároveň zajistí bezpečnost uživatele

 

Zdroj: Mercator Medical