Vaskulární diagnostika a intervenční radiologie

Současná vaskulární diagnostika je rozsáhlý obor lékařské diagnostiky zabývající se zobrazováním tkání našeho organismu. Aby bylo možné provádět a analyzovat vyšetření tohoto typu, musí se efektivně propojit dvě specializace: radiologie a vaskulární diagnostika.
Tyto specializace představují velkou podporu a někdy také alternativu k invazivním chirurgickým zákrokům.

V současné době se vaskulární diagnostika a intervenční radiologie využívají téměř ve všech fázích léčby žil a tepen. Tyto dvě oblasti vyžadují vysoce precizní výkony a co z toho plyne – maximální soustředění zdravotnického personálu, který je provádí. Právě z důvodu preciznosti výkonů a možnosti narušení soudržnosti tkáně v průběhu procedur je třeba se postarat o odpovídající ochranu a vybrat vhodné jednorázové rukavice.

Během výkonů prováděných na cévách často dochází k perforaci či mechanickému poškození rukavic následkem jejich propíchnutí či proříznutí nástroji, jaké používá zdravotnický personál. V takových případech je třeba zaručit bezpečnost jak pracovníkům, tak i pacientům. Pro snížení rizika v průběhu komplikovaných zdravotních výkonů je vhodné zvážit možnost použití rukavic v systému double gloving (použití dvou párů rukavic), musíme však pamatovat na pracovní komfort a nutnost vykonávat precizní pohyby.

Pro zdravotnický personál specializující se na vaskulární diagnostiku a radiologii je důležité, aby jednorázové rukavice zajistily pevný úchop, pracovní komfort, preciznost vykonávaných pohybů a bezpečnost.

IDEÁLNÍ RUKAVICE URČENÉ PRO VASKULÁRNÍ DIAGNOSTIKU A INTERVENČNÍ RADIOLOGII BY MĚLY MÍT SEDM ZÁKLADNÍCH VLASTNOSTÍ:
  • nejvyšší dotykovou citlivost,
  • odolnost proti mechanickému poškození,
  • dlouhou manžetu,
  • materiál a parametry vyhovující požadavkům norem a nařízení EU,
  • vysoký pracovní komfort, který také zajistí bezpečnost uživatele i pacienta,
  • být uzpůsobené pro systém double gloving v případě vysoce náročných výkonů,
  • vysokou pružnost a nejlepší schopnost přizpůsobit se ruce.

 

Zdroj: Mercator Medical

Popis obrázku