Urologie

Při práci urologa je nejdůležitější zachování odpovídající hygieny – jak při konzultacích, tak při chirurgických výkonech. Je to základní pravidlo, které umožňuje chránit zdraví a život pacienta i personálu. Pro urology je důležitou otázkou také ochrana proti virům, bakteriím a plísním, které se mohou ve zdravotnickém prostředí objevit.

Urologické operace zahrnují také činnosti vyžadující sterilní prostředí, při nichž je nutné používat sterilní rukavice.
Při urologických výkonech je vhodné a doporučuje se používat rukavice s dlouhými manžetami, které chrání ruce, zápěstí i větší část předloktí.

Při urologických výkonech je jednou z nejdůležitějších vlastností ochranných rukavic jejich přizpůsobivost ruce. Čím lépe rukavice sedí, tím je vyšší dotyková citlivost uživatele. Díky správně zvolené velikosti a materiálu může operatér získat pocit druhé kůže. Přizpůsobivost rukavic je spojena také se sílou materiálu, z něhož jsou vyrobeny. Ty tenčí zajistí lepší citové vnímání a ideální přizpůsobení rukavic; zároveň však bohužel nejsou tak pevné jako rukavice ze silnějšího materiálu.

Pro zdravotnický personál jsou důležité i další vlastnosti rukavic, jako je barva nebo textura, která zajistí pevný úchop.

 

Zdroj: Mercator Medical  

IDEÁLNÍ RUKAVICE URČENÉ PRO UROLOGICKÉ VÝKONY BY MĚLY MÍT ŠEST ZÁKLADNÍCH VLASTNOSTÍ:
  • odolnost proti mechanickému poškození,
  • dlouhou manžetu,
  • nejvyšší dotykovou citlivost,
  • materiál a parametry vyhovující požadavkům norem a nařízení EU,
  • vysoký pracovní komfort, který také zajistí bezpečnost uživatele i pacienta,
  • vysokou pružnost a správnou schopnost přizpůsobit se ruce.