Stomatologie

Práce ve stomatologické ordinaci vyžaduje dodržení nejvyšších hygienických norem a estetické stránky prováděných úkonů. Vyšetřovací a chirurgické ochranné rukavice jsou zcela nezbytné při provádění všech výkonů – chrání jak personál, tak pacienty před nebezpečnými bakteriemi a viry a také zajišťují nezbytnou úroveň hygieny. Vzhledem k velkému množství používaných ostrých nástrojů by osoby pracující ve stomatologických ordinacích měly volit rukavice vyznačující se zvýšenou odolností proti mechanickému poškození a mimořádnou pružností. Všechny zdravotnické rukavice by měly vyhovovat normě EN 455 – z hlediska počtu mikro děr, odolnosti, roztažnosti, trvanlivosti i biologického hodnocení. Nikoli bez významu je také materiál, z něhož jsou vyrobeny – musí se vyznačovat vysokou bariérovou schopností a současně zajistit uživateli co nejvyšší dotykovou citlivost.

Musíme pamatovat na to, že ústní dutinu obývá mnoho mikroorganismů, které za určitých podmínek mohou působit choroboplodně. V této souvislosti použití rukavic do značné míry omezuje jejich šíření a také rozvoj – příčina tkví v použitých materiálech, které tvoří trvalou bariéru proti patogenům a vyznačují nízkým ukazatelem AQL, jenž stanoví neprodyšnost materiálu.

Důležité jsou také takové aspekty jako přizpůsobení rukavic rukám a jejich barva – tyto dva prvky výrazným způsobem přispívají k pracovnímu komfortu personálu, ale také pacientů, pro něž hrají estetická hlediska stále důležitější roli. Proto je dobré pečovat i o kondici pokožky rukou uživatelů – nepudrované rukavice do značné míry snižují riziko vzniku kožní alergie. Podobné účinky vykazují rukavice vyrobené z nitrilu, který není činidlem vyvolávajícím alergii. V nabídce Mercator Medical se nacházejí také rukavice opatřené vnitřní kosmetickou a ošetřující vrstvou, která zajišťuje odpovídající hydrataci pokožky.

IDEÁLNÍ RUKAVICE PRO PRÁCI VE STOMATOLOGICKÉ ORDINACI BY MĚLY MÍT ŠEST ZÁKLADNÍCH VLASTNOSTÍ:
  • antibakteriální účinky,
  • materiál a parametry vyhovující požadavkům norem a nařízení EU,
  • vysokou odolnost proti mechanickému poškození,
  • vysoký pracovní komfort, který také zajistí bezpečnost uživatele i pacienta,
  • vysokou pružnost a schopnost přizpůsobit se ruce,
  • optimální dotykovou citlivost.
Popis obrázku