Restaurace

Při práci v restauraci je nutné používat vhodné osobní ochranné prostředky. Rukavice musí mít příslušná osvědčení a certifikáty pro styk s potravinami. Všechny postupy byly popsány v právních předpisech a podléhají přísné kontrole příslušných orgánů.

ČEMU JE TŘEBA VĚNOVAT POZORNOST?

Rukavice určené pro styk s potravinami se dokonale osvědčí v gastronomii a v potravinářském průmyslu. Rukavice společnosti Mercator získaly označení podle nařízení EU č. 1935/2004 a také certifikáty pro styk s potravinami na území Itálie a Francie – zemí s nejpřísnějšími předpisy upravujícími schvalování rukavic k použití v potravinářském průmyslu.

Náročné požadavky na gastronomii vyplývají především z rizika výskytu otrav, jejichž zdrojem jsou bacily přenášené mezi produkty, ale také mikroorganismy původem od personálu. Nerespektování hygienických postupů může mít právní následky, proto je jejich dodržování v restauraci prioritní otázkou.

IDEÁLNÍ RUKAVICE URČENÉ PRO PRÁCI V RESTAURACI BY MĚLY MÍT TŘI ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI:
  • komfort při práci ve vlhkém a mastném prostředí

  • snadné navlékání na vlhké ruce

  • dobrý úchop

 

Zdroj: Mercator Medical

Popis obrázku