Příklad operačního sálu

Operační sál je místo, kde se provádějí nejrůznější činnosti – od zdravotnických výkonů přes přípravu pacienta k zákroku, podávání injekcí, odběr a přípravu biologického materiálu k analytickému vyšetření, podávání léků různými cestami, předběžnou dekontaminaci nástrojů, obvazování ran, výkony spojené s přístupem k cévám, až po invazivní zákroky v oblasti obecné chirurgie.

Vzhledem k tak velké rozmanitosti výkonů i prostředí se také potřeba ochrany mění v závislosti na prováděných činnostech. Při všech zákrocích je nutné dodržovat hygienický režim.

Pro základní ochranu stačí používat nitrilové vyšetřovací rukavice, které nedráždí epidermis a mají nezbytné certifikáty a atesty. V prostředí vystaveném nejvyššímu riziku infekce se doporučuje používat rukavice umístěné ve speciálním obalu, který umožňuje vytahovat rukavice za manžetu po jedné, aniž by bylo nutné dotýkat se pracovní části rukavice. Díky tomu uživatel pokaždé sníží možnost kontaminace. Na operačním sále najdou své uplatnění také rukavice se zvýšenou dotykovou citlivostí, které jsou opatřené prodlouženou manžetou na ochranu zápěstí a předloktí.

Důležitou součástí práce na operačním bloku jsou také výkony vyžadující sterilní podmínky, např. obvazování ran či jiné invazivní zákroky z oblasti obecné chirurgie. Pro zachování hygienického režimu je nezbytné použít sterilní vyšetřovací nebo chirurgické rukavice. Je vhodné zvážit možnost použití syntetických chirurgických rukavic vyrobených z nitrilu nebo neoprenu, které do značné míry snižují riziko výskytu alergie způsobené přírodním kaučukovým latexem. Dalším úkonem, který vyžaduje použití rukavic se speciálními vlastnostmi, je předběžná dekontaminace nástrojů. V tomto případě hraje velkou roli zesílený materiál rukavic, který zaručuje nejvyšší bariérovou schopnost, a také dlouhé manžety chránící zápěstí a předloktí uživatele.

IDEÁLNÍ RUKAVICE URČENÉ K POUŽITÍ NA OPERAČNÍM SÁLE BY MĚLY MÍT ŠEST ZÁKLADNÍCH VLASTNOSTÍ:
  • nejvyšší stupeň ochrany
  • zvýšenou dotykovou citlivost
  • nejvyšší úroveň hygieny
  • delší manžetu pro ochranu zápěstí a předloktí
  • silnější materiál pro zajištění maximální bariérové schopnosti
  • materiál bezpečný pro kůži


Zdroj: Mercator Medical

Popis obrázku