Pracoviště laboratorní diagnostiky

Na pracovištích laboratorní diagnostiky se aplikuje komplet hygienických postupů, jejichž účelem je ochrana odebraného materiálu před znečištěním, ale také ochrana personálu před křížovou infekcí.

Po odběru od pacientů je biologický materiál skladován a následně přepravován ve speciálních podmínkách. Nesmí se znečistit – v takovém případě by výsledky testů byly zkreslené, což by ovlivnilo diagnózu i následnou léčbu pacienta. Proto je tolik důležité zachovat hygienické podmínky při všech výkonech prováděných na pracovištích laboratorní diagnostiky. Abyste zabránili znečištění odebraného materiálu, je nutné používat sterilní rukavice, které nejsou přenašečem mikroorganismů, jež mohou ovlivnit výsledky testů.

Biologický materiál odebraný k testům může být infekční, což ohrožuje zdraví personálu. Abyste zabránili přenosu bakterií a virů, je nutné používat správně vybrané jednorázové rukavice. V případě práce, která s sebou nese značné riziko infekce, je třeba zajistit pro zdravotnický personál co nejvyšší úroveň ochrany. Ochranné rukavice používané na pracovištích laboratorní diagnostiky by měly být opatřeny prodlouženými manžetami, které ochrání nejen ruce, ale také zápěstí a částečně i předloktí. Materiál silnější než u standardních rukavic pak zajistí vyšší odolnost proti mechanickému poškození.

IDEÁLNÍ RUKAVICE URČENÉ PRO PRÁCI NA PRACOVIŠTÍCH LABORATORNÍ DIAGNOSTIKY BY MĚLY MÍT SEDM ZÁKLADNÍCH VLASTNOSTÍ:
  • nejvyšší stupeň ochrany,
  • zvýšenou dotykovou citlivost,
  • nejvyšší úroveň hygieny,
  • materiál a parametry vyhovující požadavkům norem a nařízení EU,
  • delší manžetu pro ochranu zápěstí a předloktí,
  • silnější materiál pro zajištění maximální bariérové schopnosti,
  • materiál bezpečný pro kůži.

 

Zdroj: Mercator Medical

Najdete nás i na MALL.CZ