Porodní sál

Porodní sál je náročné prostředí, s nímž se váže dvojí odpovědnost. V tomto místě se spojují vlastnosti operačního sálu a pooperačního pokoje.

Rozmanitost výkonů vyplývá z nutnosti provádět mnoho různých činností – počínaje příjmem k porodu přes komplet úkonů provázejících porod, přípravu pacientek, podávání injekcí, odběr materiálu k vyšetření, podávání léků různými cestami, obvazování ran, výkony spojené s přístupem k cévám, porod do vody – až po gynekologické vyšetření a manuální vybavení placenty.

Vzhledem k takto speciální povaze výkonů zde najdou uplatnění jak vyšetřovací, tak chirurgické rukavice.

V případě základních úkonů, jako je např. příprava pacienta, budou stačit vyšetřovací rukavice se základní ochranou proti mikroorganismům, bakteriím a virům.

IDEÁLNÍ VYŠETŘOVACÍ RUKAVICE URČENÉ K POUŽITÍ NA PORODNÍM SÁLE BY MĚLY MÍT ŠEST ZÁKLADNÍCH VLASTNOSTÍ:
  • bezpečný materiál, např. nitril minimalizující riziko vzniku alergické reakce
  • odpovídající délku manžety
  • v případě potřeby speciální systém balení – např. systém one by one snižující riziko kontaminace a křížových infekcí
  • nejvyšší dotykovou citlivost

Na porodním sále jsou nezbytné také chirurgické rukavice, jejichž volba závisí na prováděném výkonu.

IDEÁLNÍ CHIRURGICKÉ RUKAVICE URČENÉ K POUŽITÍ NA PORODNÍM SÁLE BY MĚLY MÍT ŠEST ZÁKLADNÍCH VLASTNOSTÍ:
  • delší manžetu, která ochrání předloktí operatéra a zajistí tak neporušenost sterilního pole
  • odolnost proti mechanickému poškození
  • nejvyšší dotykovou citlivost
  • materiál a parametry vyhovující požadavkům norem a nařízení EU
  • vysoký pracovní komfort, který také zajistí bezpečnost uživatele i pacienta
  • v případě dlouhotrvajících výkonů – tmavou barvu

 

Zdroj: Mercator Medical

Popis obrázku