Petrochemický průmysl

Výroba benzínu a jiných paliv ropného původu, ale také surovin pro těžkou organickou syntézu, vytváří mnohá nebezpečí pro zdraví. Proto jsou pracovníci v tomto odvětví povinni nosit ochranné oděvy, a to včetně rukavic. Rukavice nejen chrání citlivou kůži rukou před škodlivými látkami, ale také zajišťují psychický komfort – díky nim žádná nebezpečná látka nepřijde do kontaktu s naší kůží.

ČEMU JE TŘEBA VĚNOVAT POZORNOST?

Důležité je, aby rukavice určené pro petrochemický průmysl chránily kůži před vysokými teplotami a navíc měly vysokou bariérovou schopnost – tu stanoví ukazatel AQL, který označuje neprodyšnost materiálu – čím je nižší, tím vyšší bezpečnost rukavice zajišťují.

Totéž se týká síly rukavic – při práci v nebezpečném prostředí s použitím látek ohrožujících zdraví zvolíme rukavice silnější, které zaručí plnou bezpečnost pro kůži a současně pečují o její kondici.

Čištění a údržba průmyslových instalací, likvidace úniků, kontakt s chemikáliemi se silným účinkem, to vše jsou práce s vysokou mírou rizika. Vzhledem k používání olejů či maziv probíhá práce v petrochemickém sektoru často v mokrém či mastném prostředí – proto je nutné používat rukavice zajišťující pevný úchop. Ten zaručí rukavice opatřené dodatečnou texturou, mikrotexturou, zdrsnělým latexem, nitrilem nebo flokováním. Další otázkou je odolnost rukavic proti mechanickému poškození – především proříznutí, roztažení a roztavení vlivem vysokých teplot. Rukavice pro petrochemický sektor musí mít speciální odolnost proti všem výše uvedeným rizikům. Kromě toho by měly poskytovat vysokou dotykovou citlivost umožňující provádět precizní úkony.

IDEÁLNÍ RUKAVICE PRO PRÁCI V PETROCHEMICKÉM PRŮMYSLU BY MĚLY MÍT PĚT ZÁKLADNÍCH VLASTNOSTÍ:
  • materiál a parametry vyhovující požadavkům stanoveným v normách EU a standardech ISO

  • nejvyšší bariérovou schopnost materiálu

  • maximální odolnost proti mechanickému poškození

  • snadné navlékání a pevný úchop i v mastném a vlhkém prostředí

  • vysoký pracovní komfort, který zároveň zajistí bezpečnost uživatele

 

Zdroj: Mercator Medical

Popis obrázku