Oddělení nemocniční hygieny

Udržování prostor nemocnic ve stavu hygienické a mikrobiologické čistoty je mimořádně důležité pro zdraví a životy pacientů, personálu i návštěvníků. Kromě péče o čistotu objektu představuje zásadní otázku zajištění bezpečnosti personálu na oddělení nemocniční hygieny. V této souvislosti je nutné správně volit ochranné oděvy. Pro pracovníky na oddělení nemocniční hygieny jsou jejich nejdůležitější součástí jednorázové rukavice vyrobené z pevného materiálu, odolné proti účinkům chemikálií.

Je třeba podotknout, že tou hlavní otázkou v případě rukavic určených pro oddělení nemocniční hygieny je, aby rukavice byly určené pro styk s potravinami (Food contact material). Všechny rukavice v nabídce Mercator Medical k tomu mají příslušný certifikát. V souvislosti s ohrožením epidemií je nutné zkontrolovat, zda rukavice používané na odděleních nemocniční péče splňují normu EN-374:2016 potvrzující jejich nepropustnost pro viry, plísně a bakterie.

IDEÁLNÍ RUKAVICE PRO ODDĚLENÍ NEMOCNIČNÍ HYGIENY BY MĚLY MÍT PĚT ZÁKLADNÍCH VLASTNOSTÍ:
  • zvýšenou odolnost proti působení chemických čisticích prostředků
  • antibakteriální účinky
  • materiál a parametry vyhovující požadavkům norem a nařízení EU
  • silnější, pevnější materiál
  • vysoký pracovní komfort, který také zajistí bezpečnost uživatele

 

Zdroj: Mercator Medical