Oddělení dětská, neonatologická, péče o dítě

Hospitalizace dětí je obrovskou výzvou jak pro samotné pacienty, jejich rodiče, tak pro zdravotnický personál. Objevuje se zde strach a nejistota. Empatie vůči dětem je velmi důležitá, ale nesmíme zapomínat na základní osobní ochranné prostředky nezbytné při rutinních výkonech nebo kontrole zdravotního stavu pacienta.

Při výběru rukavic pro dětská oddělení je důležitým kritériem jejich barva. Je dobré zvolit barvu, která je příznivá pro děti – zelenou či růžovou – tak aby se dítěti nespojovala modrá – nemocniční barva – s něčím špatným a nehezkým.

Kromě barvy je třeba vzít v úvahu, zda rukavice odpovídají normě ISO 374-5, která garantuje nejvyšší bariérovou schopnost rukavic, a jak z toho plyne – nepropustnost pro viry, bakterie a plísně.

IDEÁLNÍ RUKAVICE PRO PRÁCI NA DĚTSKÝCH ODDĚLENÍCH BY MĚLY MÍT ŠEST ZÁKLADNÍCH VLASTNOSTÍ:
  • antibakteriální účinky,
  • odolnost proti mechanickému poškození,
  • nejvyšší dotykovou citlivost,
  • materiál a parametry vyhovující požadavkům norem a nařízení EU,
  • vysoký pracovní komfort, který také zajistí bezpečnost uživatele i pacienta,
  • vysokou pružnost a schopnost přizpůsobit se ruce.

 

Zdroj: Mercator Medical