Oddělení centrální sterilizace

Práci s předměty, které se ocitnou na sterilizaci, je nutné považovat za nebezpečnou vzhledem k neznámému původu mikroorganismů zůstávajících na nástrojích. Pokud neznáme historii předmětu, je zde velké nebezpečí. Narušení soudržnosti tkáně během kontaktu s takovým nástrojem může s sebou nést jisté epidemiologické následky. Proto je tolik důležitá správná hygiena práce na oddělení sterilizace. Je nezbytné používat jednorázové ochranné rukavice.

Nutné je prověřit si zejména pevnost rukavic – ty silnější zajistí vyšší odolnost proti mechanickému poškození. Pamatujte na to, že jednorázové rukavice Vás neochrání před následky jejich přeříznutí. Dalším důležitým aspektem rukavic používaných na oddělení sterilizace je jejich bariérová schopnost označená ukazatelem AQL – čím je nižší, tím lepší ochranu před patogeny rukavice nabízejí.

IDEÁLNÍ RUKAVICE PRO PRÁCI NA PRACOVIŠTÍCH CENTRÁLNÍ STERILIZACE BY MĚLY MÍT ČTYŘI ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI:
  • odolnost proti mechanickému poškození,
  • silnější, pevnější materiál,
  • surovinu a parametry vyhovující požadavkům norem a nařízení EU,
  • maximální odolnost proti chemickým materiálům.

 

Zdroj: Mercator Medical