Obchod

Obchod je sektor, na který se vztahuje nový hygienický režim. V prodejnách je nezbytné si zakrývat ústa a nos a také dezinfikovat ruce. Tato dvě pravidla se týkají jak personálu, tak zákazníků.

Každý prodejce přichází do kontaktu se zákazníky, ti zase mohou být přenašeči bakterií, virů a plísní. Naše ruce jsou základní cestou přenosu mikroorganismů, proto je personál v maloobchodě i velkoobchodě povinen používat jednorázové rukavice.

ČEMU JE TŘEBA VĚNOVAT POZORNOST?

Pro pracovníky a zákazníky v sektoru obchodu je nejdůležitější dodržovat požadavky normy ISO 374-5:2016. Je také vhodné volit rukavice z nealergických materiálů – budeme je používat denně, proto stojí za to vybrat takové, které budou komfortní pro naši pokožku. V případě práce zahrnující kontakt s potravinami bude nezbytný speciální certifikát, kterým se dané rukavice schvalují pro styk s potravinami. Mají ho všechny rukavice z nabídky Mercator.

NEZAPOMEŇTE:

  • používejte výhradně jednorázové rukavice – po sundání je vyhoďte!

  • z hygienických důvodů používejte pro každý úkon jednorázové rukavice

  • použité rukavice nedezinfikujte – je to zakázáno!

  • zvolte materiál rukavic odpovídající prováděným úkonům – zjistěte si bariérovou schopnost materiálu

  • před nasazením rukavic a po jejich sundání proveďte pokaždé dezinfekci rukou; bude-li k tomu důvod, ruce si umyjte

  • během práce nepoužívejte rukavice ve styku s osobními předměty (např. mobilním telefonem), které jsou zdrojem bakterií

  • při provádění prací, u kterých je vysoce pravděpodobné, že dojde k mechanickému poranění v oblasti rukou, používejte rukavice vyrobené ze silnějšího materiálu

  • pokud se při práci rukavice mechanicky poškodí, je nutné je sundat a nasadit si nový pár rukavic

  • volte správnou velikost i materiál rukavic pro Vaše ruce

 

Zdroj: Mercator MedicalPopis obrázku