Nepudrované vs. pudrované rukavice

Zdravotnické rukavice hrají důležitou roli v ochraně zdraví jak pacientů, tak lékařského personálu. Tvoří bariéru, která umožňuje minimalizovat riziko infekcí. Zdravotnická zařízení a nemocnice volí stále častěji nepudrované rukavice.

PROČ ZVOLIT NEPUDROVANÉ RUKAVICE?

Americký úřad FDA (The Food and Drug Administration) zveřejnil 19. prosince 2016 konečnou verzi vyhlášky, kterou byl, počínaje 18. lednem 2017 zaveden zákaz používání pudrovaných zdravotnických rukavic na území USA. Pudrované zdravotnické rukavice vytvářejí mnohá rizika pro pacienty i pracovníky.

RIZIKA SPOJENÁ S POUŽÍVÁNÍM PUDROVANÝCH RUKAVIC:

  • infekce operovaných míst

  • granulomy (shluk buněk, které se podílejí na imunologické reakci)

  • vliv alergenů na dýchací cesty

  • znečištění vybavení operačních sálů

  • vyšší riziko vzniku alergie na latex

  • změna pH pokožky

  • podráždění pokožky rukou, kontaktní dermatitida z podráždění

  • vysušení a zdrsnění pokožky rukou

  • výživa pro mikroorganismy přebývající v prostředí

  • zkreslování výsledků laboratorních testů

 

Zdroj: Mercator Medical

Najdete nás i na MALL.CZ