Masný průmysl

Masný průmysl je základem českého potravinářského průmyslu. I když spotřeba masa rok od roku klesá, náš národ si stále rád dopřává výrobky tohoto druhu. Práce v masném průmyslu vyžaduje preciznost a znalost řeznického umu. Kromě jednorázových rukavic se často používají také rukavice řeznické. Pro minimalizaci kontaktu rukou s masnými produkty doporučujeme používat pod řeznickými rukavicemi rukavice jednorázové. Tento postup je nezbytný, chceme-li udržet hygienu na pracovišti.

Při práci s masem je nezbytné zkontrolovat, zda rukavice mají symbol Food Contact Material, který potvrzuje, že dané rukavice jsou schválené pro styk s potravinami. Pro větší komfort je vhodné se zásobit rukavicemi silnějšími, než jsou ty standardní.

ČEMU JE TŘEBA VĚNOVAT POZORNOST?

Jedním z nejdůležitějších aspektů týkajících se rukavic jsou bezesporu normy – je nezbytné, aby měly označení Food Contact Material, ale i certifikát CE, a také aby vyhovovaly směrnicím 89/656/EHS a 89/686/EHS. Všechny rukavice v nabídce Mercator tyto požadavky splňují.

Důležité je také zvolit sílu rukavic vhodnou pro vykonávané práce. Pokud například provádíme dělení masa, používáme řeznické rukavice, takže silný materiál ochranných rukavic není rozhodujícím aspektem.

IDEÁLNÍ RUKAVICE PRO PRÁCI V MASNÉM PRŮMYSLU BY MĚLY MÍT PĚT ZÁKLADNÍCH VLASTNOSTÍ:
  • materiál a parametry vyhovující požadavkům stanoveným v normách EU a standardech ISO

  • schválení pro styk s potravinami

  • odolný materiál

  • snadné navlékání a pevný úchop i v mastném a vlhkém prostředí

  • vysoký pracovní komfort, který zároveň zajistí bezpečnost uživatele

 

Zdroj: Mercator Medical

Popis obrázku