Lehký průmysl

Rukavice pro lehký průmysl

Lehký průmysl je důležitým segmentem české ekonomiky. Textilní výrobky pocházející z naší republiky jsou známé po celém světě – díky nim dobývají české módní značky stále větší podíl na trhu. Tuzemský lehký průmysl je dnes identifikovatelný v celém světě. Pamatujme na to, že pracovníci zaměstnaní v závodech lehkého průmyslu jsou vystaveni mnoha rizikům.

Čemu je třeba věnovat pozornost?

Abychom zajistili pracovníkům bezpečnost, je třeba vzít v potaz několik faktorů, které nám pomohou zvolit správný osobní ochranný oděv. Jednou z nejdůležitějších vlastností rukavic je materiál, z něhož byly vyrobeny. Je třeba vybrat materiál vhodný pro naši pokožku i pro práci, kterou každý den vykonáváme. V případě kůže náchylné k alergiím doporučujeme používat nitrilové rukavice.
Je dobré vzít v potaz také texturu rukavic – ta může zlepšit úchop, pokud pracujeme s drobnými díly.

IDEÁLNÍ RUKAVICE PRO PRÁCI V LEHKÉM PRŮMYSLU BY MĚLY MÍT PĚT ZÁKLADNÍCH VLASTNOSTÍ:
  • materiál a parametry vyhovující požadavkům stanoveným v normách EU a standardech ISO
  • maximální odolnost proti mechanickému poškození
  • materiál s vysokou bariérovou schopností
  • snadné navlékání a pevný úchop i v mastném a vlhkém prostředí
  • vysoký pracovní komfort, který také zajistí bezpečnost uživatele

Zdroj: Mercator Medical

Popis obrázku