JIP, pooperační pokoje

Jednotky intenzivní péče a pooperační pokoje jsou místa vyžadující bezpečné a klidné podmínky nezbytné pro pacienty v rekonvalescenci. Nejdůležitější otázkou je jejich zdraví a také fyzický a emocionální komfort.

Pacienti na pooperačních pokojích a jipkách vyžadují nejvyšší pozornost a citlivost zdravotnického personálu. Jsou to také osoby vystavené vysokému riziku vzniku komplikací. Proto je tolik důležité zajistit jim hygienické podmínky, které vyloučí možnost křížové infekce.

Pacienti na těchto jednotkách jsou málo samostatní, odkázaní na péči nemocničního personálu. Z tohoto důvodu je nezbytné provádět hygienické výkony, odsávání sekretu či mechanickou ventilaci a intubaci.

V natolik proměnlivém a specifickém prostředí je zásadní zajistit také odpovídající ergonomii okolí– tak, aby personál měl pohodlný přístup k nezbytným zdravotnickým a hygienickým materiálům uchovávaným na stálém místě. Odpovídající uspořádání prostoru výrazně usnadňuje práci a zvyšuje její efektivitu. Na jednotkách intenzivní péče a pooperačních pokojích najdou své uplatnění jak vyšetřovací, tak chirurgické rukavice.

IDEÁLNÍ CHIRURGICKÉ RUKAVICE URČENÉ K POUŽITÍ NA JEDNOTKÁCH INTENZIVNÍ PÉČE A NA POOPERAČNÍCH POKOJÍCH BY MĚLY MÍT OSM ZÁKLADNÍCH VLASTNOSTÍ:
  • odolnost proti mechanickému poškození
  • dlouhou manžetu
  • nejvyšší dotykovou citlivost
  • materiál a parametry vyhovující požadavkům norem a nařízení EU
  • vysoký pracovní komfort, který také zajistí bezpečnost uživatele i pacienta
  • vysokou pružnost a schopnost přizpůsobit se ruce
  • obal kompatibilní s držáky montovanými při přepravě pacienta
  • obal s nevelkým množstvím výrobku určený výhradně pro jednoho pacienta

 

Zdroj: Mercator Medical

Popis obrázku