Izolační prostor

Izolace pacienta nikdy nepatří mezi snadné úkoly. Každý izolovaný pacient představuje nebezpečí jiného typu.

Pro zachování odpovídající ochrany před nežádoucím kontaktem s patogeny je třeba věnovat zvláštní pozornost jednorázovým osobním ochranným prostředkům. Vhodně zvolený ochranný oděv pro pracovníky v izolačních prostorech výrazně snižuje riziko infekce.

Pro zajištění maximální ochrany personálu v izolačních prostorech je třeba se vybavit rukavicemi, které vyhovují normě EN 374-5:2016. Tato norma garantuje nepropustnost rukavic v případě kontaktu s bakteriemi, viry a plísněmi. Je dobré preferovat rukavice s prodlouženou manžetou, která chrání nejen ruce, ale i zápěstí a větší část předloktí. Při podávání injekcí či jiných výkonech, které vyžadují vysokou dotykovou citlivost, může být na překážku vypouklá textura rukavic. V takovém případě doporučujeme používat rukavice hladké nebo ty s mikrotexturou na koncích prstů.

IDEÁLNÍ RUKAVICE URČENÉ PRO PRÁCI V IZOLAČNÍCH PROSTORECH BY MĚLY MÍT ŠEST ZÁKLADNÍCH VLASTNOSTÍ:
  • antibakteriální účinky,
  • odolnost proti mechanickému poškození,
  • nejvyšší dotykovou citlivost,
  • materiál a parametry vyhovující požadavkům norem a nařízení EU,
  • vysoký pracovní komfort, který také zajistí bezpečnost uživatele i pacienta,
  • vysokou pružnost a správnou schopnost přizpůsobit se ruce.

Zdroj: Mercator Medical

Popis obrázku