Endoskopické pracoviště

Na endoskopických pracovištích se provádějí diagnostické a léčebné výkony spočívající ve vyšetření vnitřku těla pacienta. U těchto výkonů existuje vysoké riziko přenosu bakterií pomocí endoskopu z jednoho pacienta na druhého. Proto je tolik důležité dodržovat správné hygienické postupy a pečovat o čistotu nástrojů.

Vyšetřovací a léčebné výkony vyžadují zachování sterilních pracovních podmínek a vysoké preciznosti při manipulaci s endoskopem.

Pro tyto účely je třeba používat sterilní vyšetřovací nebo chirurgické rukavice.

Tyto rukavice by měly zajistit pocit komfortu a dotykové citlivosti při práci s endoskopem.

Na endoskopických pracovištích je nutné dbát na hygienu a dezinfekci nástrojů, s nimiž se stýkají pacienti  a osoby provádějící vyšetření. Vzhledem ke skutečnosti, že se tyto nástroje mohou stát potenciálním zdrojem infekce, je dezinfekce velice důležitou součástí každodenních povinností personálu na pracovišti. Všechny práce spojené s čištěním a údržbou zařízení vyžadují použití rukavic chránících před dezinfekčními přípravky, vodou a mikroorganismy. Rukavice pro práce tohoto typu by měly chránit zápěstí i předloktí před zmáčením a působením chemických látek. Navíc by měly umožňovat správné hygienické ošetření nástrojů a předcházet tak přenosu nebezpečných mikroorganismů.

  • odolnost proti mechanickému poškození,
  • dlouhou manžetu chránící zápěstí a předloktí,
  • silnější materiál ve srovnání se standardními rukavicemi,
  • materiál a parametry vyhovující požadavkům norem a nařízení EU,
  • potvrzenou odolnost proti dezinfekčním chemikáliím,
  • potvrzenou odolnost proti bakteriím a virům.

Zdroj: Mercator Medical

Popis obrázku