Cytostatické pracoviště a pracoviště nukleární medicíny

Práce ve speciálním prostředí a podmínkách na cytostatických pracovištích a pracovištích nukleární medicíny, vyžaduje použití zvláštních osobních ochranných prostředků. Kontakt s chemikáliemi a cytostatiky a také jejich míchání vyžadují od personálu nejvyšší ostražitost.

Při kontaktu s cytostatiky a při léčbě a diagnostice onemocnění s pomocí radioaktivních izotopů může dojít k mnoha situacím představujícím nebezpečí pro zdraví pacientů nebo zdravotnického personálu.

V tomto prostředí je nejdůležitější bezpečnost, kterou garantují testy a certifikáty, na jejichž základě bylo používání daných výrobků povoleno. Při výběru rukavic je třeba vzít v potaz odolnost vůči chemikáliím a cytostatikům, stejně jako délku manžety, která může zvětšit ochrannou zónu při provádění úkonů.
Při výběru rukavic je třeba se řídit potřebami vyplývajícími ze specifické povahy práce. Proto je třeba si prověřit, zda rukavice byly prozkoušeny z hlediska chemické odolnosti, tj. zda vyhovují standardům ASTM D6978.

V péči o bezpečnost zdravotnického personálu je nejlepší se rozhodnout pro rukavice vyrobené z materiálu, který se vyznačuje zvýšenou odolností proti mechanickému poškození, např. z nitrilu či neoprenu.

Pro personál budou důležité také takové vlastnosti rukavic jako pevný úchop v suchém a mokrém prostředí a délka manžety zvětšující ochrannou zónu. Rukavice by měly poskytovat pocit komfortu a dobře na ruce sedět. Nezapomínejme, že špatně zvolená rukavice se může z ruky stáhnout a vystavit tak pracovníka působení nebezpečných chemických látek a mikroorganismů.

IDEÁLNÍ RUKAVICE URČENÉ PRO CYTOSTATICKÁ PRACOVIŠTĚ A PRACOVIŠTĚ NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY BY MĚLY MÍT ŠEST ZÁKLADNÍCH VLASTNOSTI:
  • bezpečný materiál: nitril nebo jiná syntetická surovina
  • odolnost proti mechanickému poškození
  • dlouhou manžetu
  • odolnost proti chemikáliím potvrzenou v testech
  • vysoký pracovní komfort, který také zajistí bezpečnost uživatele i pacienta
  • vysokou pružnost a nejlepší schopnost přizpůsobit se ruce

 

Zdroj: Mercator Medical

Popis obrázku