Chemický průmysl

Práce v chemickém průmyslu s sebou nese značná zdravotní rizika. Manipulace s látkami používanými při výrobě léků, plastů či kosmetiky, zejména ve vysoké koncentraci, může být pro zaměstnance škodlivá. Z tohoto důvodu je absolutně nezbytné používat osobní ochranné prostředky včetně rukavic. Snižují riziko přenosu škodlivých chemických sloučenin nejen na ruce, ale také znemožňují jejich kontakt se sliznicemi a očima.

Rukavice určené pro chemický průmysl musí mít vysokou bariérovou schopnost, jejímž ukazatelem je parametr AQL. Tento ukazatel stanoví počet mikro děr v materiálu – čím je nižší, tím větší neprodyšnost a ochranu surovina zaručuje. Rukavice je nutné volit podle toho, s jakými látkami můžeme být v kontaktu při každodenní práci – chemikálie nesmí rozpustit ani poškodit materiál rukavice.

ČEMU JE TŘEBA VĚNOVAT POZORNOST?

Je vhodné věnovat pozornost také vnějšímu povrchu rukavic – nápomocná zde může být textura nebo flokování, které umožňuje pevný úchop v jakémkoli, i mokrém prostředí. Vnitřní vrstva by zase měla zajistit plný pracovní komfort, vysokou dotykovou citlivost a snadné navlékání. Dalším důležitým aspektem je ochrana jemných partií prstů při práci se stroji a jinými potenciálně nebezpečnými zařízeními – tuto ochranu zajistí silnější materiál.

RUKAVICE PUDROVANÉ ČI NEPUDROVANÉ?

Rozšířeným onemocněním osob pracujících v chemickém průmyslu je kontaktní dermatitida z povolání, která vzniká následkem dlouhodobé práce s dráždivými látkami, mj. alkoholem, ředidly, ropnými deriváty či chladicími kapalinami. Pokud pozorujete sklony k potížím tohoto druhu, doporučujeme Vám zvolit rukavice nepudrované, které minimalizují riziko vzniku podráždění a alergie.

IDEÁLNÍ RUKAVICE PRO PRÁCI V CHEMICKÉM PRŮMYSLU BY MĚLY MÍT PĚT ZÁKLADNÍCH VLASTNOSTÍ:
  • materiál a parametry vyhovující požadavkům stanoveným v normách EU a standardech ISO

  • materiál s vysokou bariérovou schopností

  • maximální odolnost proti mechanickému poškození

  • snadné navlékání a pevný úchop i v mastném a vlhkém prostředí

  • vysoký pracovní komfort, který zároveň zajistí bezpečnost uživatele

 

Zdroj: Mercator Medical

Popis obrázku