Catering

Práce s potravinami, příprava jídel, jejich zpracování a přeprava jsou spojené s odpovědnosti za zdraví zákazníků. Tato odpovědnost je vymezena zákonem a zavazuje k dodržování správných postupů. To vše proto, aby bylo postaráno o bezpečnost pracovníků i zákazníků.

IDEÁLNÍ RUKAVICE URČENÉ PRO SEKTOR CATERING BY MĚLY MÍT TŘI ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI:
  • komfort při práci ve vlhkém a mastném prostředí

  • snadné navlékání na vlhké ruce

  • dobrý úchop


Zdroj: Mercator Medical

Popis obrázku