Automotive - Vulkanizace

Mnoho společností působících v automobilovém průmyslu zaznamenává neustálý nárůst – nejen příjmů, ale také počtu zaměstnanců. Z tohoto důvodu vzniká stále větší poptávka po speciálních osobních ochranných prostředcích, které splňují požadavky kladené na toto odvětví. Jedním ze základních výrobků používaných v automobilových závodech každý den jsou ochranné rukavice. Práce spojená s automobilovým průmyslem vytváří mnohá rizika pro zaměstnance – prvním, které člověka napadne, jsou těžko odstranitelné nečistoty, ty však představují to nejmenší nebezpečí. Mnohem větší riziko je spojené s toxickými účinky mnoha chemických látek používaných v automobilové výrobě. Dalším nebezpečím jsou potenciální úrazy a poškození rukou, jako jsou popáleniny, poranění, vykloubení, drtivé poranění či puchýře vyvolané dlouhodobým vykonáváním opakovatelných úkonů.

ČEMU JE TŘEBA VĚNOVAT POZORNOST?

Při plnění mnoha úkolů spojených s prací v automobilovém průmyslu je důležitým aspektem pevný úchop – kvůli používání olejů a maziv také ve vlhkém nebo mastném prostředí. Klouzání rukavic dokáže minimalizovat povrch opatřený texturou nebo zvrásněným latexem. Zároveň musí rukavice zajistit vysokou dotykovou citlivost – i v sektoru motorizace se objevuje mnoho úkolů vyžadujících mimořádnou preciznost. Proto se rukavice vyrábějí z maximálně odolných a zároveň poměrně tenkých a pružných materiálů, jako je nitril – organická chemická sloučenina bezpečná pro kůži.

Mnoho rukavic určených pro automobilový průmysl má černou barvu – díky tomu zůstávají nečistoty neviditelné, což přispívá k příznivému estetickému dojmu z rukavic při práci. Tento aspekt je důležitý zejména tehdy, pokud dochází k přímému kontaktu se zákazníky.

IDEÁLNÍ RUKAVICE URČENÉ PRO AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL BY MĚLY MÍT PĚT ZÁKLADNÍCH VLASTNOSTÍ:
  • materiál a parametry vyhovující požadavkům stanoveným v normách EU a standardech ISO

  • maximální odolnost proti mechanickému poškození

  • snadné navlékání a pevný úchop i v mastném a vlhkém prostředí

  • vysoký pracovní komfort, který zároveň zajistí bezpečnost uživatele

  • tmavou barvu v případě práce, která způsobuje značné znečištění


Zdroj: Mercator Medical

Popis obrázku